Gezond Kantoor

Bij Jextra staat steeds een deskundige ter beschikking

zo word iedere poetsplanning en protocol aangepast aan het gebruik van de gebouwen,

om zo een sluitende werking te garanderen en ziektekiemen in vaste frequentie te bestrijden.

De gezondheid en veiligheid van een kantoor is iets waarvoor ieder individu verantwoordelijk is.

Evaluatie van uw huidige procedures met betrekking tot gezondheid, hygiëne en netheid op de werkplek, is de eerste stap naar het terugdringen van virus-gerelateerde ziekte op het werk en de verspreiding van bacteriën in de werkomgeving — voorkomen is beter dan genezen. 

Periodieke audit

Bij diverse opdrachtgevers en sectoren is er in deze tijd meer focus op frequentie, proces en intensiteit van schoonmaakhandelingen en welzijn op de werkvloer.

Alle partijen hebben daarbij hetzelfde belang: een hygiënische (werk)omgeving waar het risico op besmetting en ziektekiemen zo minimaal mogelijk is,

binnen een vast werkbaar en wettelijk kader.


Wij nemen alle parameters onder de loep zoals;


-Time management

-De organisatie & planning

-Het welzijn van het uitvoerdend personeel

-De frequentie en werkwijze op maat van de   infrastructuur.

*En wij leveren een kant en klaar rapport af met     verbeterpunten en actiepunten en dit voledig   onafhankelijk.


-Advies in tewerkstellingsmogelijkheden in de huidige   economische en sociale tewerkstelling.

-Advies op gebied van integratie van o.a. digitale tools.

-Verbeteringen of aanpassingen aan gebouwen en   inrichting.

-Een operationeel plan volgens de regelgeving en   hygiënepolicy.